Personopplysninger til tredjepart

Elektrisk Fremdrift AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Elektrisk Fremdrift. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Elektrisk Fremdrift alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Elektrisk Fremdrift AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.